Hulp voor werkgevers bij invoering AVG

Lees verder 


Met een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in de hete EU van kracht wordt.

 

De AVG-regelhulp is onderdeel van een campagne van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Veel mensen en organisaties zijn volgens de AP nog onbekend met de gevolgen van de nieuwe wetgeving.

Met de campagne Privacy gaat iedereen aan  wil de AP de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij zetten. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “In een tijd waarin persoonsgegevens gouden handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

 

Verwerkingsverantwoordelijken

De regelhulp is bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken. Dit zijn grote en kleine organisaties die persoonsgegevens verwerken en daarvoor zelf het doel en de middelen bepalen. Dus onder meer voor bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen.

 

Lees ook: ABC van de privacy

 

Plichten onder de AVG

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

 

Lees ook: Privacy in het personeelsdossier: wat mag en wat mag niet?

 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief. Wie de wet niet naleeft, riskeert forse boetes. Werkgeversorganisaties pleiten ervoor dat de AP minstens een jaar wacht met de handhaving van de AVG.  Er is volgens  VNO-NCW en MKB-Nederland nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet.

 

Lees ook: 10 stappen naar privacywetgeving

 

AVG onbekend bij veel HR-professionals

Uit onderzoek dat HR-dienstverlener SD Worx heeft uitgevoerd onder onder 1.800 HR- en payrollprofessionals in negen Europese landen – waaronder Nederland – blijkt dat bijna de helft (44%) van de Europese HR-professionals nog nooit gehoord van de AVG, of de General Data Protection Regulation zoals de verordening in het Engels heet.

 

Privacy: wat te doen als medewerkers de wet breken

Hulp bij invoering

8/10
Loading ...