Privacywaakhond past overgangsregeling toe tot startdatum van de AVG

 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een aantal bepalingen van de AVG wijken af van de voorschriften uit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert daarom tot de startdatum van de AVG een overgangsregeling.

Lees verder 

Tot de startdatum van de AVG verandert onder andere de manier waarop er wordt gekeken naar het verwerken van persoonsgegevens. Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen  een voorafgaand onderzoek door de AP  vereist. De AVG kent geen voorafgaand onderzoek. Wel zijn organisaties onder de AVG verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en een organisatie geen maatregelen neemt om dit risico te beperken, dan moet de verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP, de zogeheten voorafgaande raadpleging.

Lees ook: 10 stappen naar privacywetgeving

 

Overgangsregeling tot startdatum van de AVG

Tot de startdatum van de AVG hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens de volgende procedures:

Voor de meldingen die leiden tot een voorafgaand onderzoek geldt tot 25 mei 2018:

  • Dient u een nieuw verzoek in tussen nu en 27 april 2018? De AP bekijkt van geval tot geval hoe uw melding het beste behandeld kan worden.
  • Vanaf 27 april neemt de AP geen verzoeken om een voorafgaand onderzoek meer in behandeling. De AP kan het verzoek dan niet  meer tijdig afhandelen.
  • Besluiten die de AP in het kader van een voorafgaand onderzoek in het verleden heeft genomen blijven ook na 25 mei 2018 geldig, tenzij de verwerking wijzigt.

 

Organisaties die een verzoek voor voorafgaande raadpleging al vóór 25 mei 2018 willen voorleggen, kunnen contact opnemen met de AP. De AP neemt na 25 mei 2018 een besluit.

Tip! Download de gratis whitepaper De Europese privacywet

 

Meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt

Onder de Wbp moeten organisaties het verwerken van persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de AVG vervalt de meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd, blijft een melding verplicht.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy in het personeelsdossier: wat mag en wat niet?

Privacywaakhond

5/10
Loading ...