Inleiding

Eind maart voldeed slechts 25 procent van de Nederlandse bedrijven, met meer dan 500 werknemers in dienst, aan de nieuwe privacywet die per 25 mei in werking treedt. Zo bleek uit onderzoek van Robidus.

 

Berenschot en Performa peilden begin april onder 20.000 HR-professionals of zij klaar zijn voor de AVG. Ook nu gaf slechts een kwart van de HR-professionals aan er klaar voor te zijn.

 

Ongetwijfeld is er de afgelopen weken op alle fronten hard gewerkt om op 25 mei alsnog AVG-proof te zijn. Het urgentiebesef is er. Maar voor iedereen die toch nog wat hulp nodig heeft, de puntjes op de i wil zetten of gewoon zeker wil weten dat met alle aspecten van de nieuwe privacywetgeving rekening is gehouden, is er dit magazine.

 

In dit magazine wordt aandacht besteed aan de overgangsregeling van de Autoriteit Persoonsgegevens tot invoering van de AVG, worden alle begrippen rondom de wet nog eens uitgelegd en is er speciale aandacht voor gegevens in het personeelsdossier.

 

Kortom, lees dit digimagazine en daarna snel aan de slag! Succes!

Inleiding_70

Inleiding

2/10
Loading ...