Foto als header - Privacy

Talentontwikkeling in Nederland kan zich meten met de wereld

Lees verder 

Nederland doet het goed als het gaat om talentontwikkeling. In de Global Talent Competitiveness Index (GTCI) staat Nederland dit jaar op de negende plek. Amsterdam is de hoogst scorende Nederlandse stad in de index en staat wereldwijd op de elfde plaats.

 

De landen die het hoogst scoren, hebben een paar dingen gemeen. Een van de belangrijkste dingen daarin is dat alle landen in de top 25 een goed ontwikkeld onderwijssysteem hebben waarin zowel sociale vaardigheden als samenwerken worden ontwikkeld.

 

Dat blijkt uit cijfers van INSEAD, the Business School for the World, in samenwerking met de Adecco Group en Tata Communications. Met de GTCI wordt gemeten hoe landen groeien en talent aantrekken en houden.

Talentontwikkeling in Nederland_31

Klik op de afbeelding voor de volledige infographic van de GTCI-index voor talentontwikkeling

Disruptie is het nieuwe normaal

Organisaties die concurrerend willen zijn, moeten agile werken en medewerkers hebben met probleemoplossende en innovatieve vaardigheden. Want, zo zeggen de onderzoekers: disruptie is het nieuwe normaal. Het strategische personeelsbeleid moet daarom gericht zijn op diversiteit en de de samenwerking tussen mensen met verschillende persoonlijkheden, kennis, ervaringen en perspectieven.

 

Talentontwikkeling en diversiteit

De onderzoekers keken in deze editie van de GTCI specifiek naar de verhouding tussen talentontwikkeling en diversiteit. Diversiteit is belangrijker dan talent, concluderen zij. “Bij complexe taken presteren teams met een diverse samenstelling aanzienlijk beter dan getalenteerde, maar homogene teams”, zegt  Paul Evans, redacteur van het GTCI-onderzoeksrapport. “Diversiteit kan de aanjager zijn van het op creatieve wijze oplossen van problemen. Maar wanneer het slecht wordt gemanaged, kan diversiteit ook de oorzaak zijn van tijdrovende conflicten.”

 

High performance organisaties kunnen volgens Evans daarom niet zonder medewerkers met sociale vaardigheden en het vermogen om goed samen te werken. “Medewerkers moeten kunnen communiceren en handelen zonder de hindernis van onbewuste vooroordelen.”

 

Gelijkheid man vrouw

Wat gelijkheid tussen mannen en vrouwen betreft, heeft Nederland nog wat stappen te maken. Hoewel er veel kansen zijn voor vrouwen in leiderschapsfuncties, we staan daarmee op plek 20, is er een dissonantie met de andere cijfers. Als het gaat om vrouwelijke afstudeerders staat Nederland op de 55e plaats. Wat het gelijkheid met betrekking tot salaris betreft, doen we het helemaal nog niet zo goed: we zijn 89e van de 119 onderzochte landen.

 

Wat minderheden en migranten betreft, is Nederland relatief open. Daarmee staan we op respectievelijk 17 en 21.

Meer weten?

Talentontwikkeling in Nederland

11/12
Loading ...