'Na coronacrisis doorpakken op inzetbaarheid’

 

De coronacrisis vraagt veel flexibiliteit van werknemers en werkgevers. Laten we deze ervaring benutten voor inzetbaarheid in het post-coronatijdperk, stelt John Behrens, adviseur zorg & bedrijfszorg bij CZ. “De waarde van het menselijk kapitaal wordt nu heel zichtbaar.”


Foto rechter kolom  - ABC

Zet de coronacrisis de mentale gezondheid van werknemers onder druk? Dat is voor elk type bedrijf en medewerker verschillend, zegt John Behrens adviseur zorg & bedrijfszorg bij CZ. “Bij sommige bedrijven zitten medewerkers tijdelijk thuis zonder werk. De werkgever maakt zich dan zorgen hoe mensen dat ervaren. Zij vragen zich wellicht af wat de huidige situatie betekent voor hun baan in de toekomst. Als er dan weinig sociale contacten zijn en mensen niet kunnen sporten, helpt dat niet om de stress te verminderen. Bovendien weten we niet wanneer deze situatie ophoudt. Dat is een grote factor van onzekerheid.


Nu vindt alles in dezelfde context plaats. Ook dat kan bijdragen aan mentale overbelasting

 

Mensen die wel gedurende lange tijd thuis werken, zijn dat volgens hem meestal niet gewend. “En ook al zijn ze dat wel, de dag verloopt nu toch anders omdat bijvoorbeeld de partner of kinderen thuis zijn. Voorheen zag je collega’s op kantoor, sprak je de leidinggevende op locatie en zag je vrienden thuis of in het café. Nu vindt alles in dezelfde context plaats. Ook dat kan bijdragen aan mentale overbelasting.”

U heeft onder andere werkgevers in de zorg in uw portefeuille. Wat hoort u van hen?

“Daar proberen ze, als het gaat om gezondheidsmanagement, met name de mentale problematiek aan te pakken. Zorgmedewerkers staan midden in de crisis, kennen een hoge werkdruk en nemen soms heftige indrukken mee naar huis. Tegelijkertijd vragen ze zich wellicht af of ze risico lopen om besmet te worden of juist anderen te besmetten, zeker als er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn. Ik vind het wel spannend welke uitwerking dat op zorgmedewerkers geeft, ook als de situatie straks enigszins normaliseert. Het is niet ondenkbaar dat er op een later moment alsnog mentale klachten ontstaan, die zich daarnaast ook nog eens kunnen vertalen in fysieke problematiek.”

 “Voor iedereen die nu extra hard werkt, gaat het erom om thuis op een goede manier te ontspannen. Dat je op een gezonde manier omgaat met de mentale en fysieke belasting van het werk. Dat je bijvoorbeeld de tijd neemt voor een goede maaltijd, zeker als je op het werk de maaltijden onder tijdsdruk naar binnen werkt. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te letten op voldoende rust, goede voeding, beweging et cetera, maar als werkgever moet je daar ook aandacht voor hebben.”

 

Wat kunnen werkgevers doen?

“Er is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. Het is cruciaal dat zij in verbinding blijven met medewerkers en hun betrokkenheid laten zien. Daar zijn veel technologische mogelijkheden voor, al begrijp ik dat leidinggevenden dit niet altijd makkelijk vinden. In een digitale omgeving is de non-verbale communicatie anders dan dat je tegenover elkaar zit. De kans dat je signalen mist, is groter.”

“Maar het begint met aandacht voor de ander. Bel medewerkers vaker en vraag dan niet alleen naar het werk maar ook hoe het thuis gaat en hoe ze de coronacrisis ervaren. Dan ontstaat er ruimte om ook te praten over minder makkelijke onderwerpen als stress of slaaptekort. En kun je medewerkers naar passende interventies leiden als er eventueel problemen zijn.”


Als medewerkers uitvallen, hoor ik best vaak dat werkgevers dat wel hadden zien aankomen

 

Beschikken leidinggevenden over die vaardigheden?

“Het is inderdaad de vraag of alle leidinggevenden goed op deze situatie kunnen anticiperen. Maar dat geldt niet alleen voor nu. De grootste hindernis met betrekking tot inzetbaarheid is dat aandacht voor medewerkers erbij inschiet door alle dagelijkse beslommeringen of een te grote span of control. Veel leidinggevenden vinden het niet alleen lastig om problemen te signaleren, maar ook om daarover in gesprek te gaan. Als medewerkers uitvallen, hoor ik best vaak dat werkgevers dat wel hadden zien aankomen. Blijkbaar waren er wel signalen, maar was de leidinggevende onvoldoende in staat om deze op te pakken. Het signaleren en bespreken van klachten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vaardigheden hiervoor zijn overigens wel te trainen. Daar kunnen wij leidinggevenden ook bij helpen.”

Zijn bedrijven nu niet vooral bezig met overleven?

“Voor sommige bedrijven geldt dat zeker. Maar werkgevers willen ook dat medewerkers in staat blijven om hun werk te doen. Dat wordt alleen maar belangrijker als bedrijven straks weer opschalen. Daar horen gezonde, vitale medewerkers bij. Voor de coronacrisis sprak ik met veel werkgevers over duurzame inzetbaarheid. Zij zien de noodzaak om de focus te verleggen van verzuim naar gezondheid en inzetbaarheid. Zaken als aandacht voor medewerkers, hun vitaliteit, werkomstandigheden en de privésituatie komen daarin ook aan bod.”


Module Thuis werken aan vitaliteit

Speciaal voor deze uitdagende tijd stelt CZ de module ‘Thuis werken aan vitaliteit’ gratis beschikbaar aan iedereen met een zorgverzekering van CZ. De module, onderdeel van het FitzMe portal, geeft online tips en oefeningen van drie tot tien minuten die helpen om fit en in balans te blijven. Denk aan tips voor thuiswerken, het versterken van de weerstand met gezonde voeding, het belang van bewegen en het leren omgaan met angst en onzekerheden. Voor verzekerden van CZ die in de zorg werken, is een aparte module beschikbaar.

“In de coronacrisis wordt de waarde van het menselijk kapitaal heel zichtbaar. Ik vind het mooi om te zien dat mensen zich in deze crisis heel flexibel tonen. Werkgevers vertellen dat ze trots zijn dat hun medewerkers met alle veranderingen kunnen omgaan en soms heel inventief blijken. Organisaties zijn zelf overigens ook wendbaarder dan voorheen. Thuiswerken was bijvoorbeeld ‘not done’ voor veel werkgevers. Maar nu blijkt er toch veel mogelijk op dat gebied.”

In de coronacrisis wordt de waarde van het menselijk kapitaal heel zichtbaar

 

“Die flexibiliteit moét er nu zijn, maar ik hoop dat de aandacht voor wendbaarheid en flexibiliteit blijvend verbeterd is na deze periode. Dat werkgevers echt het verschil willen maken in de inzetbaarheid van mensen, zodat het risico op uitval kleiner is. En dat werknemers meer zelf de regie willen en kunnen pakken om nu en in de toekomst inzetbaar te zijn en met plezier hun werk te blijven doen. Nu is de tijd om door te pakken op dit thema.”

 

Tot stand gekomen in samenwerking met CZ.
Bekijk het uitgebreide dossier over gezondheidsmanagement.

Na coronscrisis doorpakken_75

CZ is #1 in categorie Gezondheid & vitaliteit 


Eenzaamheid

Na coronscrisis doorpakken

5/11
Loading ...