Inleiding

 

In 2018 staat duurzame inzetbaarheid (DI) op de strategische agenda van 59 procent van de organisaties, tegenover 54 procent in 2017 en 51 procent in 2016. Ook het percentage organisaties waar duurzame inzetbaarheid een hoge prioriteit heeft, is gestegen: van 35 procent in 2016 en 37 procent in 2017, naar 41 procent in 2018. Dit jaar vond 51 procent van de respondenten dat de meerderheid van hun medewerkers duurzaam inzetbaar is; vorige jaar lag dit percentage op 49 procent en in 2016 op 44 procent. Er is dus voor het tweede jaar op rij vooruitgang geboekt. Maar een grote sprong voorwaarts blijft nog altijd uit.

 

Deze resultaten uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid zijn hoopgevend. Toch is er nog genoeg werk te verrichten op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Dit digimagazine moet daaraan een bijdrage leveren. Kennis, inspiratie én handvatten om meteen aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie.

Inleiding

3/13
Loading ...