Waarom werken onze ouderen niet langer door? 

 

Op IJsland werkt 84 procent van de mensen van 55 jaar en ouder. In ons land heeft vanaf die leeftijd ‘maar’ 65 procent betaald werk. Nou en, zegt u misschien. Het scheelt 90 miljard aan bruto nationaal product, blijkt uit de jaarlijkse Golden Age-index van adviesbureau PwC. Hoe kunnen ouderen ook bij ons langer doorwerken?

Lees verder 


Tussen 2015 en 2050 groeit het aantal 55-plussers in OESO-landen met bijna vijftig procent tot ongeveer 538 miljoen. Die vergrijzing geeft nu al stijgende kosten voor gezondheidszorg, financiële zekerheid en de pensioenen. Kosten die tot 2040 alleen maar zullen toenemen. En hoewel er sinds 2003 steeds meer oudere mensen betaald werk hebben in Nederland, scoort ons land (net) onder het gemiddelde in de Golden Age-index. Dat wil zeggen: hier werken minder oudere mensen dan gemiddeld in OESO-landen. Andere landen, waaronder Duitsland en Nieuw-Zeeland, hebben hun positie in veel sneller tempo verbeterd.

 

Regionale verschillen in doorwerken ouderen

Ook verschilt het percentage werkende ouderen flink per regio. Dat varieert van 57,6 procent in de provincie Groningen tot 68,5 procent in de provincie Utrecht. Deze regionale verschillen komen door verschillen in economische groei, in het gemiddeld opleidingsniveau en genderverschillen. Zo werken relatief veel oudere vrouwen niet. Maar de arbeidsdeelname van 55-plussers is wel 21 procent toegenomen sinds 2003 als je kijkt naar de gehele beroepsbevolking.

 

Langer doorwerken is win-win-win

Misschien dat stijgende maatschappelijke kosten niet de zorg zijn van bedrijven. Maar afnemende kansen op winst zijn dat wel. En die zijn er ook, als bedrijfsorganisaties ouderen massaal links laten liggen. Dus: “Om de groeiende kosten te compenseren moeten oudere werknemers worden aangemoedigd en ondersteund om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt”, zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC. “Dat zou ons bnp, de koopkracht van consumenten en belastinginkomsten stimuleren. Het zorgt er ook voor dat ouderen langer fysiek en geestelijk actief blijven, wat hun gezondheid en welzijn langer op peil houdt.” Ouderen langer laten doorwerken is een win-win-win-situatie, kortom.

 

Vier tips voor langer doorwerkende ouderen

De grote vraag is vervolgens: hoe dan? De consultants van PwC noemen vier gebieden waarop werkgevers en beleidsmakers langer doorwerken kunnen stimuleren. Dat zijn:

  • Meer aandacht en ruimte geven aan een leven lang leren: continu leren en training on the job is erg belangrijk om je te kunnen blijven aanpassen aan (technologische) veranderingen in je taken en in je werkomgeving, speciaal voor oudere werkenden. Juist hun beroepen en functies worden bedreigd door automatisering en robotisering (zie hierna).
  • Oudere werkenden inhuren moet financieel meer lonen: werkgevers hebben vaak een negatieve perceptie van de productiviteit van oudere werknemers. Een financiële stimulans om ouderen aan te nemen en in dienst te houden, kan de werkgelegenheid onder ouderen vergroten. Zoals de mobiliteitsbonus van UWV voor wie een werkloze vanaf 56 jaar in dienst neemt.
  • Vooral oudere vrouwen kunnen vaker doorwerken: zowel de overheid als werkgevers kunnen meer flexibele manieren van werken inzetten om tegemoet te komen aan de groeiende wens bij vooral vrouwen om werk en zorgtaken te combineren, onder meer in mantelzorg.
  • Flexibeler kunnen werken helpt ook oudere werkenden om langer door te werken. Maatregelen en regelingen zoals parttime werken, flexibele uren of thuiswerken zijn juist ook voor ouderen erg interessant en relevant, omdat ze werken en andere taken dan makkelijker kunnen combineren.

 

Waarom kan het wel in Nieuw-Zeeland?

Flexibeler werken is een van de drie belangrijkste verklaringen waarom zoveel ouderen in Nieuw-Zeeland langer doorwerken. Een flexpensioen waarbij je meer krijgt als je langer doorwerkt is de tweede peiler van hun succes. Daarnaast heeft Nieuw-Zeeland veel meer een cultuur van inclusiviteit, stellen de onderzoekers. HR doet veel aan de employabiliteit van oudere werkenden. Het laat zien dat ouderen vaak nog wel mee kunnen komen. En dat ontkracht vooroordelen tegen oudere werknemers. Een minstens zo belangrijke derde pijler onder alle beleid voor langer doorwerken.

 

Ouderen en robots: pas op

Dan is er nog de dreiging van de robot, speciaal voor oudere werkenden, stelt PwC. Juist voor ouderen is automatisering een bedreiging, omdat zij vaker het werk doen dat als eerste door robots kan worden overgenomen. Denk aan uitvoerende taken in de zorg, secretariaat, logistiek en planning. Die dreiging geldt voor 19 procent van de oudere mannen en 26 procent van de oudere vrouwen. De beste remedie tegen gedwongen vroegpensioen omdat de robot je werk doet? Een leven lang blijven leren.

  • Investeer in opleidingen hoe om te gaan met nieuwe technologie, juist bij oudere werknemers. En blijf ze achter de broek zitten om die scholing te blijven volgen.
  • Ouderen omscholen naar banen en functies waar het risico op snelle robotisering minder groot is.
  • Ouderen blijven stimuleren om zich hun hele leven lang te blijven ontwikkelen. In hun huidige functie(s), en zeker ook in aanpalende en nieuwe functies waardoor ze langer kunnen blijven werken.

 

Kortom: ouderen langer doorwerken kan wel

Ouderen langer laten doorwerken is dus zeker mogelijk, en het is ook zeker in het belang van veel bedrijfsorganisaties. Maar je bent er niet met een maatregel. Zeker niet als dat eenmalig is. Financiële prikkels, bij werkgevers en werknemers zijn nodig. De mogelijkheden voor subsidies en flexpensioen moeten ruimer worden. Blijven hameren op het belang van een leven lang leren is essentieel, juist bij oudere werkenden. Vooral door te laten zien wat ze nog meer en ook kunnen doen. En de mogelijkheden voor flexibeler werken zijn ook voor oudere werkenden van groot belang. Al met al moet dat leiden tot afbraak van het grootste obstakel tegen langer doorwerken: die vooroordelen jegens oudere werkenden. Bij werkgevers, maar ook bij ouderen zelf.

De beste business case voor interne mobiliteit

Waarom werken onze ouderen niet langer door?

10/13
Loading ...