Dit zijn de 16 kenmerken van de ‘Homo Employabilis’

 

Hoe ziet de ‘homo employabilis’, oftewel de goed inzetbare medewerker, eruit?
Hieronder de 16 kenmerken van de volmaakt inzetbare medewerker en een afsluitende tip (nummer 16).


Foto rechter kolom  - ABC

Het ideaalbeeld van de perfect inzetbare medewerker is ontstaan uit onderzoeks- en adviesopdrachten die Cristel van de Ven met haar bureau Factor Vijf uitvoerde bij organisaties als Philips, Rijkswaterstaat en gemeenten. Ze distilleerde drie resultaatgebieden: persoon, relatie en organisatie, met elk vijf verschillende aspecten die samen een optimaal inzetbare medewerker maken.  

 

(NB: waar hij staat kan ook zij gelezen worden)

 

De Persoon:

1. Doet aan zelfreflectie, weet wat hij kan, wat hij wil en waar hij goed in is;

2. Heeft voldoende focus om te weten waar hij heen wil in de nabije toekomst, en wat hij daar wil bereiken;

3. Toont voldoende aanpassingsvermogen, staat niet alleen open voor nieuwe mogelijkheden en ‘uitdagingen’, maar zoekt ze ook zelf op;

4. Neemt zelf initiatieven om zijn loopbaan richting te geven, ook op de (middel)lange termijn;

5. Heeft werkplezier, gaat (bijna) elke dag fluitend naar zijn werk, en dat geeft hem de energie die hij nodig heeft om zichzelf verder te ontwikkelen.


Ben jij een 'homo employabilis'?

Doe de test


De Relatie met de omgeving:

6. Leidinggevenden steunen hem bij zijn voortdurende zoektocht naar nieuwe en andere mogelijkheden en dagen hem uit;

7. Hij bouwt aan zijn interne en externe netwerk;

8. Hij heeft een goede dialoog met zijn leidinggevende over wat voor hem belangrijk is;

9. Hij maakt maatwerkafspraken over uitdagende taken en ontwikkelkansen om optimaal gebruik te maken van zijn aanleg en talenten;

10. Hij werkt vaak samen met collega’s en concurrenten in teamverband, gaat ook echt verbintenissen aan met andere mensen in andere functies en ervaart steun voor wat hij doet.

 

De organisatie waarin of waarvoor de Homo Employabilis werkt:

11. Biedt voldoende mogelijkheden voor leren en ontwikkelen, niet alleen voor de organisatie maar ook voor persoonlijke ontwikkeling;

12. Biedt hulpbronnen in het werk aan, zodat hij van het werk zelf (ook) leert en zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen;

13. Maakt doorstromen mogelijk, zowel in andere functies als in dezelfde functie met andere verantwoordelijkheden;

14. Heeft een ontwikkelklimaat, waarin leren en ontwikkelen de norm is, en waar collega’s elkaar actief (dus ook ongevraagd) steunen;

15. Werkt participerend, dus je mag meedenken en meebeslissen, en eigenlijk verwachten we dat van iedereen ook.


Hoe snel heb jij een nieuwe baan?

Doe de test


Hoe en waar begin je met dit ideaalbeeld?

16. Het beste advies volgens Cristel van de Ven: begin kleinschalig en werk bottom up. Bijvoorbeeld met een actieonderzoek onder de medewerkers die zich graag verder willen ontwikkelen, of daaruit zichzelf al mee zijn begonnen.

Stimuleer zelfregie op loopbaangebied

16 kenmerken van de Homo Employabilis

9/15
Loading ...