Duurzame inzetbaarheid:
veel woorden, weinig concrete maatregelen

Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen, is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.


Veel woorden, weinig concrete maatregelen_125

Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019. Aan dit onderzoek van PW. en Cristel van de Ven en Aukje Nauta van Factor Vijf Organisatieontwikkeling werkten 1.566 managers, HR- en arbo-professionals mee.

 

Flexwerkers

Het aantal ondervraagden dat zegt zich verantwoordelijk te voelen voor de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers en zzp’ers is sinds vorig jaar licht toegenomen. Zei in 2018 32 procent zich ook verantwoordelijk te voelen voor uitzendkrachten en gedetacheerden, inmiddels is dat 35 procent. Ook bekommeren HR-professionals zich vaker om de duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen: 32 procent. In 2018 was dat nog 26 procent.


Veel woorden, weinig concrete maatregelen_128

Concrete maatregelen

Kijken we echter naar het aantal ondervraagden dat dit verantwoordelijkheidsgevoel ook omzet in concrete maatregelen, dan is het beeld minder rooskleurig. 55 procent zegt dat niet te doen, tegenover 52 procent in 2018.

 

Ontwikkeling

Ook als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers zien we een dalende lijn. Vorig jaar vond 64 procent van de respondenten dat er volop opleidingsmogelijkheden waren binnen de eigen organisatie. Nu is dat 57 procent.

Lees ook: Talentontwikkeling in de praktijk: veel vrijheid voor medewerkers.


Veel woorden, weinig concrete maatregelen_126

Autonomie

Met de autonomie gaat het al evenmin de goede kant op. In 2018 vond 47 procent van de respondenten dat de meeste medewerkers in hun organisatie zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk uitvoeren. In 2019 is dit cijfer gedaald naar 40 procent.

Lees ook: ‘Behandel werknemers eens als volwassenen

 

Die daling stemt overeen met cijfers van TNO (2019). Daaruit blijkt dat 45 procent van de werknemers in 2017 een lage autonomie ervaart, terwijl dat in 2007 voor 38 procent van de werknemers gold.

 

Whitepaper Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019 Alle uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019 kun je lezen in de gratis whitepaper Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019.


Veel woorden, weinig concrete maatregelen_127

Tips voor HR

Veel woorden, weinig concrete maatregelen

4/15
Loading ...